چهارشنبه ٢٦ دی ١٣٩٧
به سایت نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری خوش آمدید.ثبت نام بیست و دومین جشن ازدواج دانشجویی آغاز شد.جهت ثبت نام به سایت ezdevaj.nahad.ir مراجعه فرمایید.
اهداف و وظایف نهاد
 

آشنایی با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سارینهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها به حسب عنایت و دستور حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) با هدفی متعالی و در جهت ایجاد دانشگاه مؤمن و متعهد و در راستای تبیین ارزش های اسلامی و تعمیق آگاهی های دینی و اعتقادی دانشجویان و دانشگاهیان و بر اساس مصوبه نهایی اسفند ماه سال 1372 شورای عالی انقلاب فرهاگی مبنی بر ایجاد سازمانی جدید برای تحقق منویات معظم له و بر اساس اهداف و وظایف معین در کلیه دانشگاه ها و مراکز عالی تشکیل گردید.

ارکان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:

- شورای نمایندگان مقام معظم رهبری

- ریاست نهاد

- دفاتر نمایندگان در دانشگاه ها

 

اهداف:

- توسعه و تعمیق آگاهی ها و علایق اسلامی دانشجویان و دانشگاهیان و تبیین ارزش های اسلامی ؛

- ایجاد و گسترش فضای معنوی و اسلامی در دانشگاه ها و رشد فضایل اخلاقی در دانشگاهیان؛

- حاکمیت بخشیدن به ارزش های اسلامی و انقلابی در سطح دانشگاه؛

- مقابله با ترویج عقاید و افکار انحرافی و تهاجم فرهنگی و تقویت روح خودباوری و استقلال فکری؛

- حمایت و هدایت فکری تشکل های دانشجویی و دانشگاهی؛

- رشد بینش سیاسی در محیط دانشگاه؛

- تقویت پیوند حوزه و دانشگاه ؛


اهم وظایف :

-  تبیین مسائل سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و دینی ؛

- اجرای برنامه های فرهنگی ،آموزشی ،پژوهشی در زمینه علوم و معارف اسلامی؛

-  مطالعه و بررسی وضعیت دینی و اعتقادی وگرایش های سیاسی و فرهنگی در محیط دانشگاه؛

-  حضور در میان دانشجویان و دانشگاهیان به منظور راهنمایی و ارشاد فکری و اخلاقی و پاسخگویی به مسائل شرعی؛

- اجرای برنامه های اقامه نماز ،برپایی محافل و مجالس مذهبی و تعظیم شعائر اسلامی ؛

 -  حمایت از تشکل ها و حرکت های اسلامی دانشجویی و دانشگاهی و تقویت فعالیت های اسلامی در دانشگاه؛

-  بسط فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه ؛

-  گزینش علمی و عمومی استادان دروس معارف اسلامی و نظارت بر کیفیت ارائه آن دروس و ارزیابی عملکرد آنان؛

-  همکاری با نهاد ها و مراکز حوزوی و دانشگاهی و پشتیبانی از آنها برای تقویت پیوند حوزه و دانشگاه؛

- نظارت بر رعایت موازین اسلامی و ارزش های انقلاب در دانشگاه و بررسی مقررات ، آیین نامه ها و بخش نامه ها راجع به امور فرهنگی از نظر انطباق با معیارها و ارزش های اسلامی و انقلابی ؛

 

 

عنوان